استخدام

/استخدام
استخدام 1397/2/30 7:43:24

فروشگاه اینترنتی سازکالا جهت تکمیل واحد فروش خود از فروشندگان علاقه مند در زمینه فروش پیانو،کیبورد،سازهای سنتی،تجهیزات استدیویی و صوتی دعوت به عمل می آورد.

لذا واجدین شرایط که فقط در شهر تهران سکونت دارند میتوانند رزومه خود را ارسال نمایند.

بدینوسیله صحت کلیه اطالاعات مندرج در این فرم را تأیید و گواهی می نمایم.


توجه :‌تکمیل نمودن این فرم هیچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شرکت ایجاد نمی نماید.
لطفا صبر کنید