استخدام

/استخدام
استخدام 1396/7/16 8:55:59

فروشگاه اینترنتی سازکالا جهت تکمیل واحد فروش خود از فروشندگان علاقه مند در زمینه فروش پیانو،کیبورد،سازهای سنتی،تجهیزات استدیویی و صوتی دعوت به عمل می آورد.

لذا واجدین شرایط که فقط در شهر تهران سکونت دارند میتوانند رزومه خود را ارسال نمایند.

  • اطلاعات شخصی  • بدینوسیله صحت کلیه اطالاعات مندرج در این فرم را تأیید و گواهی می نمایم.


    توجه :‌تکمیل نمودن این فرم هیچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شرکت ایجاد نمی نماید.